Nieuwsbrief
dinsdag 12 september 2017

Moderne (cyber)oorlogsvoering

Nederland kan digitale dreiging niet aan, zo luidde de titel in de volkrant afgelopen week. Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie pleit in het interview met de krant voor samenwerking tussen media en de overheid. Met name in tijden van moderne (cyber)oorlogsvoering en de daarbij horende pogingen tot manipulatie en beïnvloeding via fake…

Moderne (cyber)oorlogsvoering

Vechten met informatie
Nederland zou de bestaande digitale dreiging niet aankunnen en heeft een nieuwe organisatie nodig die buitenlandse dreigingen in kaart brengt. Rietdijk is van mening dat ‘vechten met informatie’ een steeds prominentere plek gaat innemen binnen Defensie. ‘We vechten in de lucht, op de grond, op zee, in de ruimte en in het cyber- en informatiedomein.’ De oplossing is volgens Rietdijk een nieuwe organisatie dat buitenlandse dreigingen, zoals manipulatie en beïnvloeding via fake nieuws, in kaart gaat brengen.

Rietdijk oppert ook een samenwerking tussen overheid en belangrijke media. De overheid zou bij nieuws kunnen zeggen in hoeverre het geverifieerd is. 'Media kunnen dat bij hun berichtgeving plaatsen. Dan zouden we krachtiger staan tegen desinformatie’, aldus Rietdijk. Een goed voorbeeld is het bericht over een verkrachting van een Russisch meisje in Duitsland door vluchtelingen. Het leidde tot onrust en protesten in Duitsland, maar het bleek niet waar. De overheid zou dat eerder moeten weerleggen.

Krachtig staan tegen desinformatie 
Volgens Rietdijk is Nederland op het gebied van moraliteit het kwetsbaarst in een informatie-oorlog. Nepberichten en desinformatie kunnen de samenleving ernstig ontregelen. Andere voorbeelden van berichten zijn: “Asielzoekers mogen gratis treinreizen.” Het is niet waar, levert enorme woede op en is ook politiek van invloed. Of “Diederik Samsom betaalt zijn huis zonder hypotheek.” Wat zegt het? Wie verspreidt het, met welk doel? Op het vlak van moraliteit is Nederland kwetsbaar. En onze tegenstanders weten dat maar al te goed.’

Als voorbeeld van een goed systeem refereert Rietdijk naar de VS: ‘In de VS bestaat er een systeem waarbij de overheid in percentages aangeeft of berichtgeving betrouwbaar is. Daarbij is openheid cruciaal: debunken, weerleggen. Daarover zouden berokken partijen een pact kunnen sluiten met de belangrijkste media. Dat we bijvoorbeeld actief zeggen of iets geverifieerd is of niet, en dat media dat erbij plaatsen. Stel dat de maatschappij weet dat overheid en media zo werken, dan zouden we krachtiger staan tegen desinformatie.’

Tijdens het congres Cyber Security op 22 november komen experts uit de industrie, ervaringsdeskundigen en security professionals bij elkaar om ervaringen met u en met elkaar te delen in de strijd tegen cybercriminelen.

Meer informatie en tickets: cyber-security.heliview.nl

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.