Nieuwsbrief
woensdag 23 augustus 2017

Is de nieuwe privacywet een te zware opgave?

Bijna dagelijks komen er berichten in de media over de nieuwe privacywet en de grote impact ervan op organisaties, groot en klein. Waar de meeste artikelen schrijven over het gebruiken van persoonsgegevens en IT gerelateerde zaken zijn er juist veel meer andere factoren waar rekening mee gehouden moet worden.

Is de nieuwe privacywet een te zware opgave?

Bijna dagelijks komen er berichten in de media over de nieuwe privacywet en de grote impact ervan op organisaties, groot en klein.

Waar de meeste artikelen schrijven over het gebruiken van persoonsgegevens en IT gerelateerde zaken zijn er juist veel meer andere factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Met name de menselijke factor en het inrichten van de processen moeten leiden tot het voldoen aan deze wetgeving.

‘Voornaamste doel van privacywet moet verandering van mentaliteit zijn’

Zo komt ook naar voren in het FD van maandag 14 augustus: "Het voornaamste doel van de wet zou moeten zijn om een grote mentaliteitsverandering teweeg te brengen en bedrijven zo ver te krijgen dat zij de wet ook willen naleven. Daarvoor dient de wetgever enige souplesse te betrachten in de uitvoering. In ieder geval moet worden voorkomen dat ook welwillende bedrijven niet erin kunnen slagen de omslag te maken."

Waar halen we naar schatting 28.000 dpo's vandaan?

Dit is een rechtstreekse reactie op de verplichting voor bedrijven om een data protection officer (dpo) aan te stellen. "De nieuwe wetgeving schrijft voor dat organisaties een onafhankelijk handelende functionaris die per bedrijf toeziet op de naleving van de regels. moet aanstellen. Maar waar halen Europese bedrijven deze naar schatting 28.000 dpo's vandaan?" vraagt het FD zich terecht af.

"Er zijn in beginsel goede redenen om de markt te dwingen schoon schip te maken. Naarmate de nieuwe data-economie groeit, groeien ook de risico's en de mogelijke aantasting van de privacy. Onwetende gebruikers dienen tot op zekere hoogte tegen zichzelf te worden beschermd."

"Maar het voornaamste doel van de wet zou moeten zijn om een grote mentaliteitsverandering teweeg te brengen en bedrijven zo ver te krijgen dat zij de wet ook willen naleven. Daarvoor dient de wetgever enige souplesse te betrachten in de uitvoering. In ieder geval moet worden voorkomen dat ook welwillende bedrijven niet erin kunnen slagen de omslag te maken."

Praktische tips om een transparant IT beleid te voeren

Wilt u ook de omslag maken en bent u op zoek naar handvatten om de mentaliteit van uw medewerkers te veranderen ten opzichte van privacy en persoonsgegevens te veranderen? Tijdens het congres Data Privacy gaat u naar huis met praktische tips om een transparant en overzichtelijk IT beleid te voeren. 

Meld u direct aan voor het congres.

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.