Nieuwsbrief
woensdag 12 juli 2017

Bij een datalek begint de klok meteen te tikken

De vraag is niet óf uw organisatie te maken krijgt met een datalek, maar wannéér. Een website die gehackt is, een verloren smartphone of een gestolen computer zijn allemaal voorbeelden van mogelijke datalekken waarbij de klok begint te tikken. U moet het immers binnen 72 uur melden en misschien zelfs aan de personen van wie de gegevens zijn gelekt. Het niet (optijd) melden van een datalek kan resu…

Bij een datalek begint de klok meteen te tikken

Privacy staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling en is onderwerp van gesprek. Dagelijks staan er berichten over gehackte of gelekte persoonsgegevens in de krant. De schade kan groot zijn als organisaties de bescherming van persoonsgegevens niet serieus nemen, zowel financieel als qua reputatie. Door de vernieuwde privacywetgeving hebben toezichthouders meer macht en kan de maximale boetes flink oplopen (€ 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet).

Meldplicht datalekken

Deze meldplicht is in gegaan op1 januari 2016. We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens, zoals in artikel 13 van de Wbp. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is.

Privacy by Desire

Deze veranderingen bieden kansen voor organisaties op het gebied van privacy en security. Het Data Privacy congres van 21 september zal zich bezighouden met deze actuele veranderingen en geeft u praktische handvatten die u helpen bij uw privacy strategie.

Het congres heeft een positieve insteek en biedt concrete hulp. Uit de instroom van deelnemers blijkt deze insteek in de smaak te vallen want inmiddels zijn de eerste 100 deelnemers al binnen!

Het congres programma bestaat uit sessies en keynotes van experts en praktijkervaringen van toonaangevende organisaties binnen de privacy sector. Elk afgestemd met het thema van deze editie: “Privacy by Desire”.

Hierbij enkele highlights uit het programma:

  • Menno Weij ( Partner/Advocaat SOLV) gaat in op de belangrijkste punten van de AVG.
  • Frank van Vonderen (Management Consultant VKA) deelt zijn ervaringen uit de praktijk omtrent een datalek en de nasleep daarvan.
  • Edwin Kusters (Directeur Strategie Hot Item) zal ingaan op een praktische invulling voor accountability binnen uw BI- en Analyticsomgeving

Het programma word steeds voor u verder uitgebreid. Houd daarom de website goed in de gaten voor de laatste updates!

Deelnemen?

Neem kosteloos deel aan het congres Data Privacy op 21 september 2017. Zo blijft u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van Privacy.

 

Uw inschrijving is geregistreerd. Hartelijk dank voor uw aanmelding.